“Эмили” МО Мемлекеттік аттестациядан сәтті өтті! МЦ “Эмили” успешно прошел Государственную аттестацию

2022 жылы 31 қазан мен 4 қараша аралығында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Денсаулық сақтау саласындағы 82 білім беру ұйымы үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестациясын жүргізді.

Жоғарыда айтылғандар негізінде, “Эмили” Медициналық орталығы Денсаулық сақтау саласында техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы ретінде Мемлекеттік аттестациядан сәтті өтті және 2027 жылға дейін жарамды (ҚР Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі №11-1-11/792-И от 25.01.23 ж.хаты).


В 2022 году с 31 октября по 4 ноября Министерством здравоохранения РК, для 82 организаций образования в области здравоохранения провели государственную аттестацию организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения. 

На основании вышеизложенного, по итогам Медицинский центр “Эмили” успешно прошел Государственную аттестацию, как организация образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения и аттестован до 2027 года (Письмо Министерство здравоохранения РК №11-1-11/792-И от 25.01.23).