Расписание теоретических занятий ВФО. 2 полугодие

                           

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 МВ 1 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 02.20 ж. – 22.02.20 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 03.02 – 17.02;
   
1830 – 2000 Терапиядағы мейірбике ісі  03.02 – 17.02;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 04.02 – 18.02;
   
1830 – 2000 Терапиядағы мейірбике ісі  04.02 – 18.02;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 05.02 – 19.02;
   
1830 – 2000 Терапиядағы мейірбике ісі  05.02 -19.02;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі – 06.02;
  Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 13.02 – 20.02;
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 06.02 – 20.02;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 07.02- 21.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 07.02 -21.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 08.02 – 22.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 08.02 – 15.02;
   

 

 

    

 Пәндер

 

Оқытушының аты,жөні  

                                        

 

Базасы

Терапиядағы мейірбике ісі Искакова М.Ж. «Эмили» МО
Педиатриядағы мейірбике ісі Уалиева М.Ш. «Эмили» МО
Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі Ибрагимова Г.Р. «Эмили» МО
Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі Мемишев Т.З. «Эмили» МО

 

Директордың  орынбасары:                                                          СИРОТИНА  А.Ю.

 

                                                           

                                                                                                           

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 МВ 2 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 02.20 ж. – 22.02.20 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 03.02 – 17.02;
   
1830 – 2000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі  03.02 – 17.02;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 04.02 – 18.02;
   
1830 – 2000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 04.02 – 18.02;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 05.02 – 19.02;
   
1830 – 2000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 05.02 – 12.02;
  Терапиядағы мейірбике ісі  – 19.02;
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  06.02 – 20.02;;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 06.02 – 20.02;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  07.02- 21.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 07.02 -21.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  08.02 – 22.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 08.02 – 15.02;
   

 

 

    

 Пәндер

 

Оқытушының аты,жөні  

                                        

 

Базасы

Терапиядағы мейірбике ісі Сабазова Д.А. «Эмили» МО
Педиатриядағы мейірбике ісі Омарова М.С. «Эмили» МО
Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі Таишева Б.Э. «Эмили» МО
Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі Мемишев Т.З. «Эмили» МО

 

Директордың  орынбасары:                                                          СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий на IІ полугодие

Группа 3 МВ 3  (рус)

 

          с  02. 02.20г. –  22.02.20г.

Дни   недели  

Часы

                                      

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25 СД в терапии с 03.02 по 17.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 03.02 по 17.02;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 СД в терапии с 04.02 по 18.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 04.02 по 18.02;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 СД в терапии с 05.02 по 19.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 05.02 по 19.02;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 06.02 по 20.02;
   
1830 – 2000 СД в терапии – 06.02;  СД в хирургии и реанимации с 13.02 по 20.02;
   
Пятница 17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 07.02 по 21.02;
   
1830 – 2000 СД в хирургии и реанимации с 07.02 по 21.02;
Суббота 17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 08.02 по 15.02;
   
1830 – 2000 СД в хирургии и реанимации с 08.02 по 22.02;
   

 

 

 

  

 Предмет

 

Ф.И.О. препод.

       

          База

 

СД в терапии Искакова М.Ж.          МЦ «Эмили»
СД в педиатрии Уалиева М.Ш. МЦ «Эмили»
СД в хирургии и реанимации Мемишев Т.З. МЦ «Эмили»
СД в акушерстве и гинекологии Таишева Б.Э. МЦ «Эмили»

 

Зам. директора:                                                     СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

                                                                                                                                                                           

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 МВ 1 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 02.20 ж. – 05.03.20 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Жалпы патология 03.02 – 24.02;  Ішкі аурулар пропедевтикасы -02.03;
   
1830 – 2000 Фармакология негіздері  03.02 – 17.02;  Тіршілік қауіпсіздік ережелері 24.02- 02.03;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Жалпы патология 04.02 – 18.02;  Ішкі аурулар пропедевтикасы 25.02-03.03;
   
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 04.02 – 03.03;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Тіршілік қауіпсіздік ережелері 05.02 – 12.02;  Фармакология негіздері 19.02- 04.03;
   
1830 – 2000 Экология және тұрақты даму 05.02 – 04.03;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Микробиология 06.02 – 20.02;  Ішкі аурулар пропедевтикасы 27.02 – 05.03;
   
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 06.02- 27.02;  Тіршілік қауіпсіздік ережелері – 05.03;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Экология және тұрақты даму 07.02 -28.02;
   
1830 – 2000 Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 07.02 – 21.02;
  Тіршілік қауіпсіздік ережелері -28.02;
Сенбі 17 00 – 18 25 Микробиология -08.02;
  Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 15.02- 29.02;
1830 – 2000 Фармакология негіздері  08.02- 29.02;
   

 

 

     Пәндер Оқытушының аты,жөні                               Базасы
Кәсіби шет тілі Джумабаева А.Ж. «Эмили» МО
Эпидемиологиядағы мейірбике ісі Абдукаримова Б.Б. «Эмили» МО
Жалпы патология Букаева Г.К. «Эмили» МО
Тіршілік қауіпсіздік ережелері Мемишев Т.З. «Эмили» МО
Микробиология Букаева Г.К. «Эмили» МО
Ішкі аурулар пропедевтикасы Уалиева М.Ш. «Эмили» МО
Фармакология негіздері Тазабеков Б.К. «Эмили» МО
Экология және тұрақты даму Абдилдаева К.К. «Эмили» МО

 

Директордың  орынбасары:                                            СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

                                                                                                                                                            

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий на IІ полугодие

Группа 2 МВ 2  (рус)

 

        с   02. 02.20г. по  05.03.20 г.

Дни   недели  

Часы

                                      

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25 Основы безопасности жизнедеятельности с 03.02 по 02.03;
   
1830 – 2000 Экология и устойчивое развитие с 03.02 по 02.03;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 04.02 по 03.03;
   
1830 – 2000 Основы фармакологии с 04.02 по 03.03;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 Общая патология с 05.02 по 04.03;
   
1830 – 2000 Основы фармакологии с 05.02 по 04.03;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 06.02 по 27.02;
  Основы безопасности жизнедеятельности – 05.03;
1830 – 2000 Микробиология с 06.02 по 13.02;
  Пропедевтика внутренних болезней с 20.02 по 05.03;
Пятница 17 00 – 18 25 СД в эпидемиологии с 07.02 по 28.02;
   
1830 – 2000 Экология и устойчивое развитие с 07.02 по 28.02;
Суббота 17 00 – 18 25 СД в эпидемиологии с 08.02 по 15.02;
  Пропедевтика внутренних болезней с 22.02 по 29.02;
1830 – 2000 Общая патология с 08.02 по 15.02;  Микробиология с 22.02 по 29.02;
   

 

  

 Предмет

 

Ф.И.О. препод.

       

          База

Профессиональный иностранный язык Джумабаева А.Ж.          МЦ «Эмили»
Микробиология Букаева Г.К.          МЦ «Эмили»
Пропедевтика внутренних болезней Жаншакимова А.А.          МЦ «Эмили»
СД в эпидемиологии Омарова М.С.          МЦ «Эмили»
Общая патология Букаева Г.К. МЦ «Эмили»
Основы безопасности жизнедеятельности Мемишев Т.З. МЦ «Эмили»
Основы фармакологии Тазабеков Б.К. МЦ «Эмили»
Экология и устойчивое развитие Абдилдаева К.К.  

 

Зам. директора:                                                            СИРОТИНА  А.Ю.

               

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 МВ 1 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 02.20 ж. – 22.02.20 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 03.02 – 17.02;
   
1830 – 2000 Терапиядағы мейірбике ісі  03.02 – 17.02;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 04.02 – 18.02;
   
1830 – 2000 Терапиядағы мейірбике ісі  04.02 – 18.02;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 05.02 – 19.02;
   
1830 – 2000 Терапиядағы мейірбике ісі  05.02 -19.02;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі – 06.02;
  Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 13.02 – 20.02;
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 06.02 – 20.02;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 07.02- 21.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 07.02 -21.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 08.02 – 22.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 08.02 – 15.02;
   

 

 

    

 Пәндер

 

Оқытушының аты,жөні  

                                        

 

Базасы

Терапиядағы мейірбике ісі Искакова М.Ж. «Эмили» МО
Педиатриядағы мейірбике ісі Уалиева М.Ш. «Эмили» МО
Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі Ибрагимова Г.Р. «Эмили» МО
Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі Мемишев Т.З. «Эмили» МО

 

Директордың  орынбасары:                                                          СИРОТИНА  А.Ю.

                                                        

                                                                                                           

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 МВ 2 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 02.20 ж. – 22.02.20 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 03.02 – 17.02;
   
1830 – 2000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі  03.02 – 17.02;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 04.02 – 18.02;
   
1830 – 2000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 04.02 – 18.02;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 05.02 – 19.02;
   
1830 – 2000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 05.02 – 12.02;
  Терапиядағы мейірбике ісі  – 19.02;
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  06.02 – 20.02;;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 06.02 – 20.02;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  07.02- 21.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 07.02 -21.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  08.02 – 22.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 08.02 – 15.02;
   

 

 

    

 Пәндер

 

Оқытушының аты,жөні  

                                        

 

Базасы

Терапиядағы мейірбике ісі Сабазова Д.А. «Эмили» МО
Педиатриядағы мейірбике ісі Омарова М.С. «Эмили» МО
Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі Таишева Б.Э. «Эмили» МО
Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі Мемишев Т.З. «Эмили» МО

 

Директордың  орынбасары:                                                          СИРОТИНА  А.Ю.

 

                                                                                                                                                                                                                            

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий на IІ полугодие

Группа 3 МВ 3  (рус)

 

          с  02. 02.20г. –  22.02.20г.

Дни   недели  

Часы

                                      

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25 СД в терапии с 03.02 по 17.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 03.02 по 17.02;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 СД в терапии с 04.02 по 18.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 04.02 по 18.02;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 СД в терапии с 05.02 по 19.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 05.02 по 19.02;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 06.02 по 20.02;
   
1830 – 2000 СД в терапии – 06.02;  СД в хирургии и реанимации с 13.02 по 20.02;
   
Пятница 17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 07.02 по 21.02;
   
1830 – 2000 СД в хирургии и реанимации с 07.02 по 21.02;
Суббота 17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 08.02 по 15.02;
   
1830 – 2000 СД в хирургии и реанимации с 08.02 по 22.02;
   

 

 

 

  

 Предмет

 

Ф.И.О. препод.

       

          База

 

СД в терапии Искакова М.Ж.          МЦ «Эмили»
СД в педиатрии Уалиева М.Ш. МЦ «Эмили»
СД в хирургии и реанимации Мемишев Т.З. МЦ «Эмили»
СД в акушерстве и гинекологии Таишева Б.Э. МЦ «Эмили»

 

        Зам. директора:                                                     СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

 

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 МВ 1 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 02.20 ж. – 05.03.20 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Жалпы патология 03.02 – 24.02;  Ішкі аурулар пропедевтикасы -02.03;
   
1830 – 2000 Фармакология негіздері  03.02 – 17.02;  Тіршілік қауіпсіздік ережелері 24.02- 02.03;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Жалпы патология 04.02 – 18.02;  Ішкі аурулар пропедевтикасы 25.02-03.03;
   
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 04.02 – 03.03;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Тіршілік қауіпсіздік ережелері 05.02 – 12.02;  Фармакология негіздері 19.02- 04.03;
   
1830 – 2000 Экология және тұрақты даму 05.02 – 04.03;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Микробиология 06.02 – 20.02;  Ішкі аурулар пропедевтикасы 27.02 – 05.03;
   
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 06.02- 27.02;  Тіршілік қауіпсіздік ережелері – 05.03;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Экология және тұрақты даму 07.02 -28.02;
   
1830 – 2000 Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 07.02 – 21.02;
  Тіршілік қауіпсіздік ережелері -28.02;
Сенбі 17 00 – 18 25 Микробиология -08.02;
  Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 15.02- 29.02;
1830 – 2000 Фармакология негіздері  08.02- 29.02;
   

 

 

     Пәндер Оқытушының аты,жөні                               Базасы
Кәсіби шет тілі Джумабаева А.Ж. «Эмили» МО
Эпидемиологиядағы мейірбике ісі Абдукаримова Б.Б. «Эмили» МО
Жалпы патология Букаева Г.К. «Эмили» МО
Тіршілік қауіпсіздік ережелері Мемишев Т.З. «Эмили» МО
Микробиология Букаева Г.К. «Эмили» МО
Ішкі аурулар пропедевтикасы Уалиева М.Ш. «Эмили» МО
Фармакология негіздері Тазабеков Б.К. «Эмили» МО
Экология және тұрақты даму Абдилдаева К.К. «Эмили» МО

 

Директордың  орынбасары:                                            СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

                                                                                                                         

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий на IІ полугодие

Группа 2 МВ 2  (рус)

 

        с   02. 02.20г. по  05.03.20 г.

Дни   недели  

Часы

                                      

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25 Основы безопасности жизнедеятельности с 03.02 по 02.03;
   
1830 – 2000 Экология и устойчивое развитие с 03.02 по 02.03;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 04.02 по 03.03;
   
1830 – 2000 Основы фармакологии с 04.02 по 03.03;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 Общая патология с 05.02 по 04.03;
   
1830 – 2000 Основы фармакологии с 05.02 по 04.03;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 06.02 по 27.02;
  Основы безопасности жизнедеятельности – 05.03;
1830 – 2000 Микробиология с 06.02 по 13.02;
  Пропедевтика внутренних болезней с 20.02 по 05.03;
Пятница 17 00 – 18 25 СД в эпидемиологии с 07.02 по 28.02;
   
1830 – 2000 Экология и устойчивое развитие с 07.02 по 28.02;
Суббота 17 00 – 18 25 СД в эпидемиологии с 08.02 по 15.02;
  Пропедевтика внутренних болезней с 22.02 по 29.02;
1830 – 2000 Общая патология с 08.02 по 15.02;  Микробиология с 22.02 по 29.02;
   

 

  

 Предмет

 

Ф.И.О. препод.

       

          База

Профессиональный иностранный язык Джумабаева А.Ж.          МЦ «Эмили»
Микробиология Букаева Г.К.          МЦ «Эмили»
Пропедевтика внутренних болезней Жаншакимова А.А.          МЦ «Эмили»
СД в эпидемиологии Омарова М.С.          МЦ «Эмили»
Общая патология Букаева Г.К. МЦ «Эмили»
Основы безопасности жизнедеятельности Мемишев Т.З. МЦ «Эмили»
Основы фармакологии Тазабеков Б.К. МЦ «Эмили»
Экология и устойчивое развитие Абдилдаева К.К.  

 

        

Зам. директора:                                                            СИРОТИНА  А.Ю.