«Қолданбалы бакалавриат» түлектері туралы. О выпускниках “Прикладного бакалавриата”.

Биылғы жылы колледжімізде қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша білім алған «Қолданбалы бакалавриат» «Мейірбике ісі» мамандығының алғашқы 26 түлегі оқуларын аяқтауда. Осы жылдың 21 ақпаны Ұлттық тәуелсіз емтихандар орталығында Қорытынды мемлекеттік аттестаттау – білімді бағалаудың бірінші кезеңі өтті. Барлық түлектер емтиханның бұл кезеңінен сәтті өтті. Жақында  IGA-ның екінші кезеңі – дағдыларды бағалау тапсырылады. Барлық түлектерге тәжірибелік емтиханды сәтті тапсыруларына тілектеспіз.В текущем году первые 26 выпускников «Прикладного бакалавриата» специальности «Сестринское дело», обучавшихся по сокращенной образовательной программе, завершают обучение в нашем колледже. 21 февраля т.г. в Национальном центре независимой экзаменации проходил первый этап Итоговой государственной аттестации- оценка знаний. Все выпускники успешно прошли данный этап экзаменации. На днях предстоит  прохождение второго этапа ИГА – оценка навыков. Мы желаем удачи всем выпускникам и успешной сдачи практического экзамена.