МЦ “Эмили” провел онлайн-семинар в общеобразовательной школе №72 г.Алматы

Мамандық таңдау мәселесі жоғары сынып оқушыларының алдында әрдайым тұр, ал қазір ол біздің қоғамда болып жатқан өзгерістерге байланысты өзекті болып отыр. Студенттердің көптеген жаңа мамандықтар туралы ақпараты аз, ал дәстүрлі мамандықтар айтарлықтай өзгерістерге ұшырауда.

Еңбек нарығының сұранысы, кәсіптің адамға және оның жеке ерекшеліктеріне қойылатын талаптары сияқты факторларды ескере отырып жасалған кәсіби таңдау кәсіпті сәтті игерудің, еңбек қызметіне үйлесімді кірудің, бәсекеге қабілетті кәсіпқойдың қалыптасуының, сайып келгенде, оның отбасының әл – ауқатының маңызды шартына айналатыны бәріне түсінікті.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, 21.04.2021 жылы Алматы қаласының №72 жалпы білім беретін мектебінде 9 және 11 сынып оқушылары арасында «Мамандық таңдаудың маңыздылығы” тақырыбында онлайн-семинар өтті. Аталған семинарға клиникалық пәндер оқытушысы Мамиля Стальевна және қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы  Гульзара Розахунқызы қатысты. Семинарда кәсіби бағдар беру жұмысының міндеттеріне сәйкес кәсіби өзін-өзі анықтауды шешуге және олардың құндылық бағдарларын, қабілеттері мен мүмкіндіктерін, өмірлік жоспарлары мен перспективаларын ескере отырып, мамандықтарды дербес және саналы таңдауды қалыптастыруға көмек көрсетілді.

 


 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные изменения.

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его семьи.

В связи с вышеизложенным, 21.04.2021 года в общеобразовательной школе №72 г.Алматы прошел онлайн-семинар среди учеников 9 и 11 классов на тему: «Мамандық таңдаудың маңыздылығы». В данном семинаре приняли участие преподаватель клинических дисциплин Мамиля Стальевна и ответ.секретарь приемной комиссии Гульзара Розахуновна. В семинаре в соответствии с задачами проф.ориентационной работы, была оказана помощь в решении профессионального самоопределения и содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив.