Студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция халықаралық мейірбикелер күніне арналған

19 мамыр 2017 жылғы салтанатты іс-шара өтті – Студенттік ғылыми-практикалық конференция өтті.
Айта кету керек, студенттердің қызығушылықтары жылдан-жылға артып келеді:
Мысалы, биылғы жылы ұйымдастырушы комитет ЦМК КД2 конференцияға 60 түрлі жұмыстар өткізілген әрқайсысы өзінше қызықты және бірегей, олардың 20 ауызша баяндама іріктеліп алынды. Әрбір студент медицинаны дамыту өз үлесін қосуға ұмтылғанын.
Студенттерге сыйлық ретінде білімдеріңіз өрістей берсін деп мейірбикелерге қатысты заттарды беруді жөн көрдік. Сый құрметімізді қабыл алыңыздар.
Мейірбикелер күніне арналған кешімізді Флоренс Найтингейл антымен аяқталды.

лдж                               11

19 мая 2017 года, состоялось торжественное мероприятие – Студенческая научно-практическая конференция. Эта конференция посвящена дню «Медицинской сестры».
Стоит отметить, что интересы студентов год от года растет:
Например, в этом году в оргкомитет работ конференции было сдано 60 работ студентов, и каждая из них по своему интересна и уникальна. 20 из которых было отобраны в устный доклад. Каждый студент стремился внести свой вклад в развитие медицины.
Учитывая, что инетересы студентов растут, мы решили передавать студентам не только знания но и памятные подарки.
Наш вечер был завершен клятвой Флоренс Найтингейл.
хххх

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *