Расписание теоретических занятий ВФО. 2 полугодие

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сабақ кестесі

II жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 1 СД 3 (қазақ) тобы

Екінші ауысым оқу бөлімі

           

  1. 02.21 ж. – 05.03.21 ж.
 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар 15.02 -01.03;
   
1830 – 2000  
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар 09.02 – 02.03;
   
1830 – 2000 Мейірбике ісіндегі психология негіздері және комм. дағдылар 09.02- 02.03;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Мейірбике ісіндегі қауіпсіздік және сапа 10.02 – 03.03;
   
1830 – 2000 Мейірбике ісі негіздері 10.02 – 03.03,
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар 13.02 – 27.02;
   
1830 – 2000 Мейірбике ісіндегі қауіпсіздік және сапа 11.02;
  Мейірбике ісі негіздері 18.02;  Мейірбике ісіндегі псих. негіздері – 04.03;
Жұма 17 00 – 18 25 Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар 12.02- 05.03;
   
1830 – 2000  
   
Сенбі 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   

 

 

 

 

  Пәндер

Оқытушының аты,жөні                                       Базасы
Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар Боранбай Р.С. «Эмили» МО
Мейірбике ісіндегі психология негіздері және коммуникативтік дағдылар Бижанова А.М. «Эмили» МО
Мейірбике ісіндегі қауіпсіздік және сапа Айзези М.А. «Эмили» МО
Мейірбике ісі негіздері Чорманова А.Т. «Эмили» МО

 

Директордың  орынбасары:                                             СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

 

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий II полугодие

Группа 1 СД 4 (русс)

  1. 02.20 г. – 28.02.20 г.
Дни   недели  

Часы

                                      

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000 Информационные технологии в профессиональной деятельности с 15.02 по 01.03;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 Основы сестринского дела с 09.02 по 02.03;
   
1830 – 2000 Информационные технологии в профессиональной деятельности с 09.02 по 02.03;
  Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле – 25.02;
 

Среда

17 00 – 18 25 Информационные технологии в профессиональной деятельности с 10.02 по 03.03;
   
1830 – 2000 Безопасность и качество в сестринском деле  10.02;
  Основы психологии и ком. навыки в СД – 17.02; Основы сестринского дела – 23.02;
 

Четверг

17 00 – 18 25 Безопасность и качество в сестринском деле с 11.02 по 04.03;
   
1830 – 2000 Информационные технологии в профессиональной деятельности с 11.02 по 04.03;
   
Пятница 17 00 – 18 25 Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле с 12.02 по 05.03;
   
1830 – 2000  
   
Суббота 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   

 

 

  

 Предмет

 

Ф.И.О. препод.

       

          База

Основы сестринского дела Мухаметжанова Ф.М.          МЦ «Эмили»
Информационные технологии в профессиональной деятельности Боранбай Р.С.          МЦ «Эмили»
Основы психологии и коммуникативные навыки в сестринском деле Бижанова А.М.          МЦ «Эмили»
Безопасность и качество в сестринском деле Айзези М.А.          МЦ «Эмили»

 

       Зам. директора:                                                     СИРОТИНА  А.Ю.

 

                                                                                                                                                                        

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 СД 3 (қазақ) тобы

Екінші ауысым оқу бөлімі

            02.02.20 ж. –  22.02.20 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі 08.02- 22.02;
   
1830 – 2000 Акушериядағы және гинекологиядағы мейірбике ісі 08.02 – 22.02;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Геронтологиялық мейірбикелік күтім 02.02 – 16.02;
   
1830 – 2000 Медицина катастрофы 02.02 – 16.02;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі 03.02- 10.02;
   
1830 – 2000 Паллиативті көмек және онкологиялық науқастарға күтім 03.02 – 10.02;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Акушериядағы және гинекологиядағы мейірбике ісі 04.02 – 11.02;
   
1830 – 2000 Геронтологиялық мейірбикелік күтім 04.02 – 11.02;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Паллиативті көмек және онкологиялық науқастарға күтім 05.02 – 19.02;
   
1830 – 2000 Медицина катастрофы 05.02 – 19.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Медицина катастрофы 06.02 – 13.02;
   
1830 – 2000  
   

 

 

 Пәндер

 

Оқытушының   аты,жөні

 

Базасы

Педиатриядағы мейірбике ісі Омарова М.С. «Эмили»  МО
Акушериядағы және гин. мейірбике ісі Ибрагимова Г.Р. «Эмили»  МО
Геронтологиялық мейірбикелік күтім Асанбаева Ы. «Эмили»  МО
Паллиативті көмек және онкологиялық науқастарға күтім Райханова Ж. «Эмили»  МО
Медицина катастрофы  Аскаров А.А. «Эмили»  МО

 

 

Директордың орынбасары:                                                             СИРОТИНА А.Ю.

 

 

                               

                           Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий II полугодие

Группа 2 СД 4 (рус)

           С 02.02.21 г. по 22.02.21 г.

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 СД в акушерстве и гинекологии с 08.02 – 22.02;
   
1830 – 2000 Медицина катастроф  с 08.02 – 22.02;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 СД в педиатрии  с 02.02 – 16.02;
   
1830 – 2000 Геронтологический  сестринский уход с 02.02 – 16.02;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 Паллиативная помощь и уход за больными онкологического профиля с 03.02 – 17.02;
   
1830 – 2000 Медицина катастроф  с 03.02 – 17.02;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 СД в педиатрии  с 04.02 – 11.02; ПП иУБОП – 18.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 04.02 – 11.02;
  Геронтологический  сестринский уход – 18.02;
Пятница 17 00 – 18 25 Медицина катастроф  с 05. 02 по 12.02 (+1 час.);
   
1830 – 2000 Геронтологический  сестринский уход  05.02;  ПП и УБОП – 12.02;
   
Суббота 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   
 

Предмет

 

Ф.И.О.препод

 

База

СД в акушерстве и гинекологии Таишева Б.Э. МЦ «Эмили»
СД в педиатрии Омарова М.С. МЦ «Эмили»
Геронтологический  сестринский уход Айзези М. МЦ «Эмили»
Паллиативная помощь и уход за больными онкологического профиля Мухаметжанова Ф.М. МЦ «Эмили»
Медицина катастроф Аскаров А.А. МЦ «Эмили»

 

     

Зам. директора:                                                                              СИРОТИНА А.Ю.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 СД 5 (қазақ) тобы

Екінші ауысым оқу бөлімі

            02.02.21 ж. –  22.02.21 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Медицина катастрофы 08.02- 22.02;
   
1830 – 2000 Акушериядағы және гинекологиядағы мейірбике ісі 08.02 – 22.02;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі 02.02 – 16.02;
   
1830 – 2000 Паллиативті көмек және онкологиялық науқастарға күтім 02.02 – 16.02;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі 03.02- 10.02;  Медицина катастрофы 17.02;
   
1830 – 2000 Геронтологиялық мейірбикелік күтім 03.02 – 17.02;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Геронтологиялық мейірбикелік күтім 04.02 – 11.02;
   
1830 – 2000 Медицина катастрофы 04.02 – 18.02;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Паллиативті көмек және онкологиялық науқастарға күтім 05.02 – 12.02;
  Медицина катастрофы 19.02;
1830 – 2000 Акушериядағы және гинекологиядағы мейірбике ісі  05.02 – 12.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   

 

 

 Пәндер

 

Оқытушының   аты,жөні

 

Базасы

Педиатриядағы мейірбике ісі Кожаева А.К. «Эмили»  МО
Акушериядағы және гин. мейірбике ісі Таишева Б.Э. «Эмили»  МО
Геронтологиялық мейірбикелік күтім Асанбаева Ы. «Эмили»  МО
Паллиативті көмек және онкологиялық науқастарға күтім Мухаметжанова Ф. М. «Эмили»  МО
Медицина катастрофы  Аскаров А.А. «Эмили»  МО

 

 

Директордың орынбасары:                                                             СИРОТИНА А.Ю.

 

 

                                   

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 МВ 1 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 02.21 ж. – 22.02.21 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі  08.02 – 22.02;
   
1830 – 2000  Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 08.02 – 22.02;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  02.02 – 16.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 02.02 – 16.02;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  03.02 -17.02;
   
1830 – 2000 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 03.02 – 17.02;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  04.02 – 18.02;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 04.02 – 11.02;
  Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 18.02;
Жұма 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі – 05.02;
  Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 12.02- 19.02;
1830 – 2000 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 05.02 – 19.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 06.02 – 20.02;
   
1830 – 2000 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 06.02 – 13.02;
   

 

 

    

 Пәндер

 

Оқытушының аты,жөні  

                                        

 

Базасы

Терапиядағы мейірбике ісі Сабазова Д.А. «Эмили» МО
Педиатриядағы мейірбике ісі Кожаева А.К. «Эмили» МО
Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі Ибрагимова Г.Р. «Эмили» МО
Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі Абдиев Ш.Г «Эмили» МО

 

 

 

Директордың  орынбасары:                                                          СИРОТИНА  А.Ю.

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий на IІ полугодие

Группа 3 МВ 2  (рус)

 

          с  02. 02.21г. –  22.02.21г.

Дни   недели  

Часы

                                      

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25 СД в терапии с 08.02 по 22.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 08.02 по 22.02;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 СД в хирургии и реанимации с 02.02 по 16.02;
   
1830 – 2000 СД в терапии с 02.02 по 16.02;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 СД в хирургии и реанимации с 03.02 по 17.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 03.02 по 17.02;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 СД в хирургии и реанимации с 04.02 по 11.02;
  СД в акушерстве и гинекологии 18.02;
1830 – 2000 СД в терапии с 04.02 по 18.02;
   
Пятница 17 00 – 18 25 СД в акушерстве и гинекологии  с 05.02 по 19.02;
   
1830 – 2000 СД в терапии – 05.02;   СД в педиатрии с 12.02 по 19.02;
Суббота 17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 06.02 по 20.02;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии  с 06.02 по 13.02;
   

 

 

 

  

 Предмет

 

Ф.И.О. препод.

       

          База

 

СД в терапии Сабазова Д.А.          МЦ «Эмили»
СД в педиатрии Омарова М.С. МЦ «Эмили»
СД в хирургии и реанимации Кундакбаева А.Б. МЦ «Эмили»
СД в акушерстве и гинекологии Таишева Б.Э. МЦ «Эмили»

 

        

Зам. директора:                                                     СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сабақ кестесі

II жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 1 ПБС 1 (қазақ) тобы

Екінші ауысым оқу бөлімі

            09.02.21 ж. –  11.03.21 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 15.02- 01.03;
   
1830 – 2000 Биостатистика және зерттеу нәтижелерін тіркеу 15.02 – 01.03;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Биостатистика және зерттеу нәтижелерін тіркеу 09.02 – 09.03;
   
1830 – 2000 Созылмалы аурулар және қарттарға күтім жасау  09.02- 09.03;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Созылмалы аурулар және қарттарға күтім жасау  10.02- 10.03;
   
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 10.02- 10.03;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 11.02- 11.03;
   
1830 – 2000 Мейірбике ісіндегі ментальды денсаулық 11.02- 11.03;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Электронды денсаулық сақтау жүйесі 12.02- 05.03;
   
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 12.02- 05.03;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 13.02- 27.02;
   
1830 – 2000 Биостатистика және зерттеу нәтижелерін тіркеу 13.02 – 20.02;
   

 

 

 Пәндер

 

Оқытушының   аты,

жөні

 

Базасы

Кәсіби шет тілі Омаргожанова А.К. «Эмили»  МО
Биостатистика және зерттеу нәтижелерін тіркеу Сугурбаева Л.К. «Эмили»  МО
Созылмалы аурулар және қарттарға күтім жасау Асанбаева Ы. А. «Эмили»  МО
Электронды денсаулық сақтау жүйесі Жантасова А.С. «Эмили»  МО
Мейірбике ісіндегі ментальды денсаулық Аймакова Л.К. «Эмили»  МО
     

 

Директордың орынбасары:                                                             СИРОТИНА А.Ю.

 

 

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий II полугодие

Группа 1 ПБС 2 (рус)

 

           с 09.02.21 г. по 11.03.21 г.

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 Хроническое заболевания и сестринский уход за пожилыми с 15.02 – 01.03;
   
1830 – 2000 Профессиональный иностранный язык с 15.02 – 01.03;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 09.02 – 09.03;
   
1830 – 2000 Ментальное здоровье в сестринском деле   с 09.02 – 19.03;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык  с 10.02 – 10.03;
   
1830 – 2000 Б и ОРИР – с 10.02 по 17.02;  Хр.заболевания и СУ за пожилыми с 24.02 – 10.03;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 Биостатистика и оформление результатов исследовательской работы с 11.02- 11.03;
   
1830 – 2000 Профессиональный иностранный язык  с 11.02 – 11.03;
   
Пятница 17 00 – 18 25 Хроническое заболевания и сестринский уход за пожилыми с 12.02 – 05.03;
   
1830 – 2000 Электронная система здравоохранения с 12.02 – 05.03;
   
Суббота 17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 13.02 – 20.02;
   
1830 – 2000 Биостатистика и оформление результатов исследовательской работы с 13.02- 27.02;
   
     
        Предмет Ф.И.О.препод

 

База
Профессиональный иностранный язык Омаргожанова А.К. МЦ «Эмили»
Хроническое заболевания и сестринский уход за пожилыми Асанбаева Ы.К. МЦ «Эмили»
Биостатистика и оформление результатов исследовательской работы Масимова М.Б. МЦ «Эмили»
Электронная система здравоохранения

Ментальное здоровье в сестринском деле

Жантасова А.С.

Аймакова Э.С.

МЦ «Эмили»
     
     

           Зам. директора:                                                     СИРОТИНА А.Ю.