Расписание теоретических занятий ВФО. 1 полугодие

      

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 1 СД 3 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

            01.10.21 ж. –  10.12.2021 ж.

Апта күндері  

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Денсаулық сақтаудағы экономика және құқық негіздері 04.10- 06.12;
 
1830 – 2000 Медициналық биология, генетика 04.10- 06.12;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Жалпы гигиена 05.10- 07.12;
 
1830 – 2000 Микробиология және вирусология 05.10-02.11;
  Қазақстан тарихы 09.11- 07.12;
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 06.10- 08.12;
 
1830 – 2000 Кәсіби орыс тілі және ақпаратты басқару 06.10- 08.12;
 
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Анатомия, физиология және патология 07.10- 09.12;
 
1830 – 2000 Қазақстан тарихы 07.10- 09.12;
 
Жұма 17 00 – 18 25 Кәсіби орыс тілі және ақпаратты басқару 01.10- 03.12;
  Қазақстан тарихы -10.12;
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 01.10- 03.12; Медицинадағы латын тілі -10.12;
 
Сенбі 17 00 – 18 25 Философия және мәдениеттану негіздері 02.10- 13.11;
  Кәсіби шет тілі 20.11- 04.12;
1830 – 2000 Саясаттану және әлеуметтану негіздері 02.10- 13.11;
  Қазақстан тарихы 20.11- 04.12;

 

 

Пәндер

 

Оқытушының   аты, жөні

 

  Базасы

Медициналық биология, генетика Таипова Г.А. «Эмили»  МО
Анатомия, физиология және патология Кибирова Р.К. «Эмили»  МО
Жалпы гигиена Бурганбаева Б. «Эмили»  МО
Микробиология және вирусология Таипова Г.А. «Эмили»  МО
Саясаттану және әлеуметтану негіздері Сералиева Р.Т. «Эмили»  МО
Философия және мәдениеттану негіздері Ермаханова М.А. «Эмили»  МО
Денсаулық сақтаудағы экономика және құқық негіздері Гаджиева Р.С. «Эмили»  МО
Медицинадағы латын тілі

Қазақстан тарихы

Кәсіби шет тілі

Кәсіби орыс тілі және ақпаратты басқару

Жумакулова А.В.

Сералиева Р.Т.

Тайпакова А.Б.

 

«Эмили»  МО

«Эмили»  МО

«Эмили»  МО

«Эмили»  МО

                         

 

Директордың орынбасары:                                                       СИРОТИНА А.Ю.

                                                                                                                                                                                   

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 1 СД 4 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

            01.10.21 ж. –  10.12.2021 ж.

Апта күндері  

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Медициналық биология, генетика 04.10- 06.12;
 
1830 – 2000 Денсаулық сақтаудағы экономика және құқық негіздері 04.10- 06.12;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Микробиология және вирусология 05.10-02.11;
  Қазақстан тарихы 09.11- 07.12;
1830 – 2000 Жалпы гигиена 05.10-07.12;
 
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Кәсіби орыс тілі және ақпаратты басқару 06.10- 08.12;
 
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 06.10- 08.12;
 
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Қазақстан тарихы 07.10- 09.12;
 
1830 – 2000 Анатомия, физиология және патология 07.10- 09.12;
 
Жұма 17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 01.10- 03.12;   Медицинадағы латын тілі-10.12;
 
1830 – 2000 Кәсіби орыс тілі және ақпаратты басқару 01.10- 03.12;
  Қазақстан тарихы- 10.12;
Сенбі 17 00 – 18 25 Саясаттану және әлеуметтану негіздері 02.10- 13.11;
  Кәсіби шет тілі 20.11- 04.12;
1830 – 2000 Философия және мәдениеттану негіздері 02.10- 13.11;
  Қазақстан тарихы 20.11-04.12;

 

 

Пәндер

 

Оқытушының   аты, жөні

 

  Базасы

Медициналық биология, генетика Таипова Г.А. «Эмили»  МО
Анатомия, физиология және патология Абильмажинова А.О. «Эмили»  МО
Жалпы гигиена Бурганбаева Б. «Эмили»  МО
Микробиология және вирусология Таипова Г.А. «Эмили»  МО
Саясаттану және әлеуметтану негіздері Сералиева Р.Т. «Эмили»  МО
Философия және мәдениеттану негіздері Ермаханова М.А. «Эмили»  МО
Денсаулық сақтаудағы экономика және құқық негіздері Гаджиева Р.С. «Эмили»  МО
Медицинадағы латын тілі

Қазақстан тарихы

Кәсіби шет тілі

Кәсіби орыс тілі және ақпаратты басқару

Жумакулова А.В.

Сералиева Р.Т.

Тайпакова А.Б.

 

«Эмили»  МО

«Эмили»  МО

«Эмили»  МО

«Эмили»  МО

                         

 

Директордың орынбасары:                                                       СИРОТИНА А.Ю.

                                                                                                                                       

                                       

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий I полугодие

Группа 1 СД 5 (русс)

 

Дни   недели  

Часы

 

Предмет,   Дата

 

Понедельник

17 00 – 18 25 История Казахстана с 04.10 по 06.12;
 
1830 – 2000 Профессиональный иностранный язык с 04.10 по 06.12;
 
 

Вторник

17 00 – 18 25 Основы права и экономики в здравоохранении с 05.10 по 07.12;
 
1830 – 2000 История Казахстана с 05.10 по 02.11;
  Микробиология и вирусология  с 09.11 по 07.12;
 

Среда

17 00 – 18 25 История Казахстана с 06.10 по 01.12;
  Латинский язык в медицине -08.12;
1830 – 2000 Профессиональный казахский язык и управление информацией с 06.10 по 08.12;
 

Четверг

17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 07.10 по 09.12;
 
1830 – 2000 Анатомия, физиология и патология с 07.10 по 09.12;
 
Пятница 17 00 – 18 25 Профессиональный казахский язык и управление информацией с 01.10 по 10.12;
 
1830 – 2000 Основы политологии и социологии с 01.10 по 29.10;
  Основы философии и культурологии с 05.11 по 10.12
Суббота 17 00 – 18 25 Медицинская биология с генетикой  с 02.10 по 04.12;
 
1830 – 2000 Общая гигиена  с 02.10 по 04.12;
 

           с 01.10.21 г. по 10.12.2021 г.

 

Предмет Ф.И.О. препод База
Профессиональный казахский язык и управление информацией Джетибаева Г.К. МЦ «Эмили»
Профессиональный иностранный язык Тайпакова А.Б. МЦ «Эмили»
История Казахстана Сералиева Р.Т. МЦ «Эмили»
Латинский язык в медицине Жумакулова А.В. МЦ «Эмили»
Основы права и экономики в здравоохранении

Основы философии и культурологии

Основы политологии и социология

Микробиология и вирусология

Общая гигиена

Гаджиева Р.С.

 

Ермаханова М.А.

 

Сералиева Р.Т.

Таипова Г.А.

Бурганбаева Б.

МЦ «Эмили»

МЦ «Эмили»

МЦ «Эмили»

 

МЦ «Эмили»

МЦ «Эмили»

МЦ «Эмили»

Анатомия, физиология и патология

Медицинская биология с генетикой

Кибирова Р.К.

Таипова Г.А.

МЦ «Эмили»

МЦ «Эмили»

 

           Зам. директора:                                                                 СИРОТИНА А.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 СД 3 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

            01.09.21 ж. –  15.09.21 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 ЕАО инфекциялық бақылау 06.09 -13.09(+1ч);
 
1830 – 2000 Терапиядағы және неврологиядағы мейірбике ісі 06.09- 13.09;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Фармакология, фармакотерапия 07.09- 14.09;
 
1830 – 2000 Хирургиядағы мейірбике ісі- 07.09;
  Науқастың клиникалық жағдайын бағалау- 14.09;
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Терапиядағы және неврологиядағы мейірбике ісі 01.09- 15.09;
 
1830 – 2000 Хирургиядағы мейірбике ісі 01.09-08.09;
  ЕАО инфекциялық бақылау-15.09;
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Хирургиядағы мейірбике ісі 02.09- 09.09;
 
1830 – 2000 Фармакология, фармакотерапия-02.09;
  ЕАО инфекциялық бақылау- 09.09(+1ч);
Жұма 17 00 – 18 25 Фармакология, фармакотерапия 03.09- 10.09;
 
1830 – 2000 Науқастың клиникалық жағдайын бағалау 03.09- 10.09;
 
Сенбі 17 00 – 18 25 Науқастың клиникалық жағдайын бағалау 04.09- 11.09;
 
1830 – 2000 ЕАО инфекциялық бақылау 04.09- 11.09;
 

 

 

 Пәндер

 

Оқытушының   аты,жөні

 

 Базасы

Науқастың клиникалық жағдайын бағалау Оразбакова Г.Х. «Эмили»  МО
Хирургиядағы мейірбике ісі Ибрагимова Г.Р. «Эмили»  МО
Фармакология, фармакотерапия Тазабеков Б.К. «Эмили»  МО
Терапиядағы және неврологиядағы мейірбике ісі Тулепов А.К. «Эмили»  МО
ЕАО инфекциялық бақылау Бурганбаева Б. «Эмили»  МО

 

 

 

 

Директордың орынбасары:                                                             СИРОТИНА А.Ю.

 

                                              

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий I полугодие

Группа 2 СД 4 (русс)

           С 01.09.21 г. по 15.09.21 г.

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 Сестринское дело в хирургии с 06.09 по 13.09;
 
1830 – 2000 Инфекционный контроль в ЛПО с 06.09 по 13.09;
 
 

Вторник

17 00 – 18 25 Сестринское дело в хирургии с 07.09 по 14.09;
 
1830 – 2000 Фармакология, фармакотерапия -07.09;
  Инфекционный контроль в ЛПО -14.09;
 

Среда

17 00 – 18 25 Клиническая оценка состояния пациента с 01.09 по 15.09;
 
1830 – 2000 Сестринское дело в терапии и неврологии с 01.09 по 15.09;
 

Четверг

17 00 – 18 25 Сестринское дело в терапии и неврологии с 02.09 по 09.09;
 
1830 – 2000 Клиническая оценка состояния пациента с 02.09 по 09.09;
 
Пятница 17 00 – 18 25 Сестринское дело в хирургии -03.09;
  Инфекционный контроль в ЛПО -10.09;
1830 – 2000 Фармакология, фармакотерапия с 03.09 по 10.09;
 
Суббота 17 00 – 18 25 Инфекционный контроль в ЛПО с 04.09 по 11.09;
 
1830 – 2000 Фармакология, фармакотерапия с 04.09 по 11.09;
 
 

Предмет

 

Ф.И.О.препод

 

База

Фармакология, фармакотерапия Тазабеков Б.К. МЦ «Эмили»
Клиническая оценка состояния пациента Масимова М.Б. МЦ «Эмили»
Сестринское дело в хирургии Кундакбаева А.Б. МЦ «Эмили»
Сестринское дело в терапии и неврологии Асанбаева Ы.А. МЦ «Эмили»
Инфекционный контроль в ЛПО Бурганбаева Б. МЦ «Эмили»

     

Зам. директора:                                                                              СИРОТИНА А.Ю.

 

 

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 СД 3 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 21 ж. – 20.09.21ж.

 

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі 06.09- 20.09;
 
1830 – 2000 Үйдегі мейірбикелік күтім 06.09- 20.09;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі-07.09;
  Реабилитациядағы мейірбике ісі- 14.09;
1830 – 2000 Үйдегі мейірбикелік күтім- 07.09;
  Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс- 14.09;
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі 01.09 -15.09;
 
1830 – 2000 Үйдегі мейірбикелік күтім 01.09 -15.09;
 
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі 02.09 -16.09;
 
1830 – 2000 Үйдегі мейірбикелік күтім 02№09- 16.09;
 
Жұма 17 00 – 18 25 Жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 03.09 -17.09;
 
1830 – 2000 Реабилитациядағы мейірбике ісі- 03.09(+1сағ);
  Денсаулықты нығайту 10.09- 17.09(+1сағ);
Сенбі 17 00 – 18 25 Жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 04.09-11.09;
  Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс- 18.09(+1сағ);
1830 – 2000 Науқастарды оқыту 04.09- 11.09(+1сағ)
 

 

 

 

 

Пәндер

 

 

Оқытушының аты,жөні

 

 

Базасы

Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс Сугурбаева Л.К. «Эмили»  МО
Жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі Ибрагимова Г.Р. «Эмили»  МО
Реабилитациядағы мейірбике ісі Байкалкашова А.Б. «Эмили»  МО
Үйдегі мейірбикелік күтім Байкалкашова А.Б. «Эмили»  МО
Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі Чорманова А.Т. «Эмили»  МО
Денсаулықты нығайту Тулепов А.К. «Эмили»  МО
Науқастарды оқыту Айзези М.А. «Эмили»  МО

 

           Директордың орынбасары:                                                СИРОТИНА  А.Ю.

 

 

                                            

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий I полугодие

Группа 3 СД 4 (русс)

 

           С 01.09.21 г. по 20.09.21 г.

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 Укрепление здоровья с 06.09 по 13.09(+1час);
  Электронная система здравоохранения- 20.09;
1830 – 2000 Сестринский уход на дому с 06.09 по 20.09;
 
 

Вторник

17 00 – 18 25 Сестринское дело в реабилитации -07.09(+1час);
  Социальная работа в сестринском деле -14.09;
1830 – 2000 Сестринский уход на дому- 07.09;
  Электронная система здравоохранения-14.09;
 

Среда

17 00 – 18 25 Сестринское дело в инфекционных болезнях с 01.09 по 15.09;
 
1830 – 2000 Сестринский уход на дому с 01.09 по 15.09;
 

Четверг

17 00 – 18 25 Сестринское дело в реабилитации- 02.09;
  Электронная система здравоохранения с 09.09 по 16.09;
1830 – 2000 Сестринский уход на дому с 02.09 по 16.09;
 
Пятница 17 00 – 18 25 Электронная система здравоохранения с 03.09 по 17.09;
 
1830 – 2000 Социальная работа в сестринском деле- 03.09(+1час);
  Обучение пациентов -10.09;
Суббота 17 00 – 18 25 Электронная система здравоохранения с 04.09 по 18.09;
 
1830 – 2000 Сестринское дело в инфекционных болезнях с 04.09 по 11.09;
  Обучение пациентов- 18.09(+1час);
   

 

Предмет Ф.И.О.препод

 

База
Обучение пациентов Айзези М.А. МЦ «Эмили»
Сестринское дело в инфекционных болезнях Иманбердиева МЦ «Эмили»
Социальная работа в сестринском деле Масимова М.Б. МЦ «Эмили»
Сестринское дело в реабилитации Байкалкашова А.Б. МЦ «Эмили»
Электронная система здравоохранения Чорманова А.Т. МЦ «Эмили»
Сестринский уход на дому Оразбекова Г.Х. МЦ «Эмили»
Укрепление здоровья Иманбердиева МЦ «Эмили»

 

           Зам. директора:                                                     СИРОТИНА А.Ю.

                                                                                                                                                                          

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 СД 5 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 21 ж. – 20.09.21ж.

 

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Үйдегі мейірбикелік күтім 06.09- 20.09;
 
1830 – 2000 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі 06.09- 20.09;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Үйдегі мейірбикелік күтім- 07.09;
  Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс- 14.09;
1830 – 2000 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі- 07.09;
  Реабилитациядағы мейірбике ісі- 14.09;
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Үйдегі мейірбикелік күтім 01.09- 15.09;
 
1830 – 2000 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі 01.09- 15.09;
 
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Үйдегі мейірбикелік күтім 02.09- 16.09;
 
1830 – 2000 Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі 02.09- 16.09;
 
Жұма 17 00 – 18 25 Реабилитациядағы мейірбике ісі- 03.09;
  Денсаулықты нығайту 10.09- 17.09(+1сағ);
1830 – 2000 Жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 03.09- 17.09;
 
Сенбі 17 00 – 18 25 Науқастарды оқыту 04.09- 11.09(+1сағ);
 
1830 – 2000 Жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 04.09- 11.09;
  Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс-18.09(+1сағ);

 

 

 

 

Пәндер

 

 

Оқытушының аты,жөні

 

 

Базасы

Мейірбике ісіндегі әлеуметтік жұмыс Сугурбаева Л.К. «Эмили»  МО
Жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі Ибрагимова Г.Р. «Эмили»  МО
Реабилитациядағы мейірбике ісі Масимова М.Б. «Эмили»  МО
Үйдегі мейірбикелік күтім Оразбекова Г.Х. «Эмили»  МО
Денсаулық сақтаудың электрондық жүйесі Чорманова А.Т. «Эмили»  МО
Денсаулықты нығайту Тулепов А.К. «Эмили»  МО
Науқастарды оқыту Айзези М.А. «Эмили»  МО

 

           Директордың орынбасары:                                                СИРОТИНА  А.Ю.

 

                                                                                                                                                                                                                           

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 1 ПБС 1 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 21 ж. – 16.09.21ж.

 

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Жедел мейірбикелік күтім 06.09- 13.09;
 
1830 – 2000 Мейірбикелік күтім және науқастың қауіпсіздігі 06.09- 13.09;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Денсаулықты нығайту- 07.09;
  ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі мейірбике мамандығы -14.09;
1830 – 2000 Отбасылық күтім- 07.09;  Жедел мейірбикелік күтім- 14.09;
 
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Мейірбике ісіндегі зерттеулерді жоспарлау және жүргізу принциптері 01.09-15.09;
 
1830 – 2000 Мейірбикелік күтім және науқастың қауіпсіздігі 01.09-08.09;
  Отбасылық күтім-15.09;
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Мейірбике ісіндегі зерттеулерді жоспарлау және жүргізу принциптері 02.09-16.09;
 
1830 – 2000 Денсаулықты нығайту 02.09- 09.09; Отбасылық күтім- 16.09;
 
Жұма 17 00 – 18 25 Мейірбике ісіндегі зерттеулерді жоспарлау және жүргізу принциптері 03.09-10.09;
 
1830 – 2000 ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі мейірбике мамандығы 03.09 -10.09;
 
Сенбі 17 00 – 18 25 Жедел мейірбикелік күтім-04.09; Отбасылық күтім -11.09;
 
1830 – 2000 Мейірбике ісіндегі зерттеулерді жоспарлау және жүргізу принциптері-04.09;
  Денсаулықты нығайту- 11.09;

 

 

 

Пәндер

Оқытушының аты,жөні  

Базасы

ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі мейірбике мамандығы Чорманова А.Т. «Эмили»  МО
Мейірбике ісіндегі зерттеулерді жоспарлау және жүргізу принциптері Гаджиева Р.С. «Эмили»  МО
Мейірбикелік күтім және науқастың қауіпсіздігі Масимова М.Б. «Эмили»  МО
Жедел мейірбикелік күтім Байкалкашова А.Б. «Эмили»  МО
Денсаулықты нығайту Асанбаева Ы.А. «Эмили»  МО
Отбасылық күтім Сугурбаева Л.К. «Эмили»  МО

           

 Директордың орынбасары:                                                СИРОТИНА  А.Ю.

 

                 

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий I полугодие

Группа 1 ПБС 2 (русс)

 

           С 01.09.21 г. по 16.09.21 г.

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 Семейный уход с 06.09 по 13.09;
 
1830 – 2000 Укрепление здоровья- 06.09;
  Сестринская профессия в системе здравоохранения РК -13.09;
 

Вторник

17 00 – 18 25 Сестринская профессия в системе здравоохранения РК с 07.09 по 14.09;
 
1830 – 2000 Укрепление здоровья с 07.09 по 14.09;
 
 

Среда

17 00 – 18 25 Сестринский уход и безопасность пациента с 01.09 по 15.09;
 
1830 – 2000 Принципы планирования и проведения исследований в СД с 01.09 по 15.09;
 

Четверг

17 00 – 18 25 Семейный уход с 02.09 по 09.09;
  Неотложный сестринский уход- 16.09;
1830 – 2000 Принципы планирования и проведения исследований в СД с 02.09 по 16.09;
 
Пятница 17 00 – 18 25 Неотложный сестринский уход с 03.09 по 10.09;
 
1830 – 2000 Принципы планирования и проведения исследований в СД с 03.09 по 10.09;
 
Суббота 17 00 – 18 25 Сестринская профессия в системе здравоохранения РК- 04.09;
  Укрепление здоровья- 11.09;
1830 – 2000 Сестринский уход и безопасность пациента- 04.09;
  Неотложный сестринский уход- 11.09;
   

 

Предмет Ф.И.О.препод

 

База
Сестринская профессия в системе здравоохранения РК Пульникова А.В. МЦ «Эмили»
Принципы планирования и проведения исследований в СД Гаджиева Р.С. МЦ «Эмили»
Укрепление здоровья Асанбаева Ы.А. МЦ «Эмили»
Сестринский уход и безопасность пациента Байкалкашова А.Б. МЦ «Эмили»
Неотложный сестринский уход Байкалкашова А.Б. МЦ «Эмили»
Семейный уход Масимова М.Б. МЦ «Эмили»

 

           Зам. директора:                                                     СИРОТИНА А.Ю.

 

                                                                                                                                                                                                                           

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 ПБС 1 (қазақ) тобы

кешкі оқу бөлімі

  1. 21 ж. – 09.09.21ж.

 

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Арнайыланған мейірбикелік күтім және дәлелді тәжірибе- 06.09;
 
1830 – 2000 Мейірбике ісіндегі жұмысшыларды басқару – 06.09;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Арнайыланған мейірбикелік күтім және дәлелді тәжірибе- 07.09(+1сағ);
 
1830 – 2000
 
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Арнайыланған мейірбикелік күтім және дәлелді тәжірибе 01.09- 08.09(+1сағ);
 
1830 – 2000 Мейірбике ісіндегі жұмысшыларды басқару 01.09- 08.09;
 
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Арнайыланған мейірбикелік күтім және дәлелді тәжірибе 02.09- 09.09;
 
1830 – 2000 Мейірбике ісіндегі жұмысшыларды басқару 0.09- 09.09;
 
Жұма 17 00 – 18 25 Арнайыланған мейірбикелік күтім және дәлелді тәжірибе- 03.09;
 
1830 – 2000
 
Сенбі 17 00 – 18 25 Арнайыланған мейірбикелік күтім және дәлелді тәжірибе – 04.09(+1сағ);
 
1830 – 2000
 

 

 

 

Пәндер

Оқытушының аты,жөні  

Базасы

Арнайыланған мейірбикелік күтім және дәлелді тәжірибе Абильмажинова А.О. «Эмили»  МО
Мейірбике ісіндегі жұмысшыларды басқару Сүгурбаева Л.К. «Эмили»  МО

 

 Директордың орынбасары:                                                СИРОТИНА  А.Ю.

                                            

 

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий I полугодие

Группа 2 ПБС 2 (русс)

 

           С 01.09.21 г. по 09.09.21 г.

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 Специализированный сестринский уход и доказательная медицина- 06.09;
 
1830 – 2000 Управление персоналом в сестринском деле- 06.09;
 
 

Вторник

17 00 – 18 25 Специализированный сестринский уход и доказательная медицина- 07.09(+1час);
 
1830 – 2000
 
 

Среда

17 00 – 18 25 Специализированный сестринский уход и доказательная медицина с 01.09 по 08.09(+1ч)
 
1830 – 2000 Управление персоналом в сестринском деле с 01.09 по 08.09
 

Четверг

17 00 – 18 25 Специализированный сестринский уход и доказательная медицина с 02.09 по 09.09(+1ч)
 
1830 – 2000 Управление персоналом в сестринском деле с 02.09 по 09.09;
 
Пятница 17 00 – 18 25 Специализированный сестринский уход и доказательная медицина- 03.09;
 
1830 – 2000
 
Суббота 17 00 – 18 25 Специализированный сестринский уход и доказательная медицина- 04.09(+1час);
 
1830 – 2000
 
   

 

Предмет Ф.И.О.препод

 

База
Специализированный сестринский уход и доказательная медицина Сугурбаева Л.К. МЦ «Эмили»
Управление персоналом в сестринском деле Пульникова А.В. МЦ «Эмили»

 

 

           Зам. директора:                                                     СИРОТИНА А.Ю.