Расписание теоретических занятий ОФО. 2 полугодие

                                                                               «БЕКІТЕМІН»

                                                                                                        «Эмили» медицина орталығы      

                                                                               Бас директоры

                                                                                                         ____________СЕЙДУМАНОВ С.Т.  

                                                                                                   «___10_»_қаңтар____2020_ж                                    

                                 

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 СД 1 (қазақ) тобы

Техникалық және кәсіби білім, күндізгі оқу бөлімі (қазақ тобы)

02.02.20 ж. – 12.03.20 ж.                                                                        

                                                               

 

Апта күндері

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

9 00 – 10 35 Псих. негіздері және ком. дағдылар 03.02 – 24.02; Микробиология – 02.03;
1045 – 1220 Экология және тұрақты даму  03.02 – 02.03;
1300 – 1435 Жалпы патология  03.02 – 02.03;
1445 – 1620 Дене шынықтыру 03.02 – 17.02; Эпид. мейірбике ісі  24.02 – 02.03;
 
 

Сейсенбі

9 00 – 10 35 Фармакология негіздері 04.02 – 10.03;
1045 – 1220 Экология және тұрақты даму  04.02 – 10.03;
1300 – 1435 Дене шынықтыру 04.02 – 10.03;
1445 – 1620 Кәсіби шет тілі 04.02 – 10.03;
 
 

Сәрсенбі

9 00 – 10 35 Фармакология негіздері  05.02 – 11.03;
1045 – 1220 Экология және тұрақты даму  05.02 – 26.02; Микробиология  04.03 – 11.03;
1300 – 1435 Жалпы патология  05.02 – 26.02; Эпид. мейірбике ісі  04.03 – 11.03;
1445 – 1620 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 05.02 – 11.03;
 
 

Бейсенбі

9 00 – 10 35 Фармакология негіздері  06.02 – 12.03;
1045 – 1220 Кәсіби шет тілі 06.02 – 12.03;
1300 – 1435 Микробиология  06.02 – 13.02; Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 20.02 – 12.03;
1445 – 1620 Ішкі аурулар пропедевтикасы 06.02 – 12.03;
 
 

Жұма

9 00 – 10 35 Кәсіби шет тілі 07.02 – 21.02; Дене шынықтыру 28.02;
1045 – 1220 Эпидемиологиядағы мейірбике ісі  07.02 – 06.03;
1300 – 1435
1445 – 1620
 

        

          Пәндер                                            Оқытушының аты,жөні                                 Базасы

Кәсіби шет тілі                                Джумабаева А.Ж.                                         «Эмили» МО

Дене шынықтыру                            Умирбеков М.К.                                           «Эмили» МО

Информатика                                   Боранбай Р.С.                                               «Эмили» МО

Псих.негіздері                                  Таишева Б.Э.                                                 «Эмили» МО

Жалпы патология                             Букаева Г.К.                                                  «Эмили» МО

Тірш. қауіпсіздігі негіздері             Ибрагимова Г.Р.                                           «Эмили» МО

Фармакология негіздері                  Тазабеков Б.К.                                              «Эмили» МО

Микробиология                               Исагулова Ж.А.                                            «Эмили» МО

Экология                                          Абдилдаева К.К.                                          «Эмили» МО

Эпид. мейірбике ісі                         Омарова М.С.                                               «Эмили» МО

 

 

Директордың орынбасары                                                        Сиротина А.Ю.

 

                                                                    

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 2 СД 2 (қазақ) тобы

Техникалық және кәсіби білім, күндізгі оқу бөлімі (қазақ тобы)

02.02.20 ж. – 12.03.20 ж.                                                                        

                                                               

 

Апта күндері

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

9 00 – 10 35 Эпидемиологиядағы мейірбике ісі  03.02 – 02.03;
1045 – 1220 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 03.02 – 02.03;
1300 – 1435 Фармакология негіздері 03.02 – 02.03;
1445 – 1620 Кәсіби шет тілі 03.02 – 17.02;
 
 

Сейсенбі

9 00 – 10 35 Псих. негіздері және ком. дағдылар 04.02 – 25.02;
1045 – 1220 Кәсіби шет тілі 04.02 – 10.03;
1300 – 1435 Фармакология негіздері  04.02 – 10.03;
1445 – 1620 Ішкі аурулар пропедевтикасы 04.02 – 10.03;
 
 

Сәрсенбі

9 00 – 10 35 Экология және тұрақты даму  05.02 – 11.03;
1045 – 1220 Жалпы патология  05.02 – 11.03;
1300 – 1435 Фармакология негіздері  05.02 – 11.03;
1445 – 1620 Микробиология – 05.02; Дене шынықтыру 12.02 – 04.03;
 
 

Бейсенбі

9 00 – 10 35 Экология және тұрақты даму  06.02 – 12.03;
1045 – 1220 Жалпы патология  06.02 – 20.02; Микробиология  27.02 – 12.03;
1300 – 1435  Кәсіби шет тілі 06.02 – 12.03;
1445 – 1620 Дене шынықтыру 06.02 – 12.03;
 
 

Жұма

9 00 – 10 35 Эпид. мейірбике ісі  07.02 – 28.02;  Фармакология негіздері – 06.03;
1045 – 1220 Экология және тұрақты даму 07.02 – 21.02; Тірш. қауіпсіздігі негіздері 28.02 – 06.03;
1300 – 1435 Микробиология-07.02;Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 14.02 – 28.02;
1445 – 1620
 

          Пәндер                                            Оқытушының аты,жөні                                 Базасы

Кәсіби шет тілі                                Джумабаева А.Ж.                                         «Эмили» МО

Дене шынықтыру                            Умирбеков М.К.                                           «Эмили» МО

Информатика                                   Боранбай Р.С.                                               «Эмили» МО

Псих.негіздері                                  Таишева Б.Э.                                                 «Эмили» МО

Жалпы патология                             Букаева Г.К.                                                  «Эмили» МО

Тірш. қауіпсіздігі негіздері             Ибрагимова Г.Р.                                           «Эмили» МО

Фармакология негіздері                  Жумакулова А.В.                                          «Эмили» МО

Микробиология                               Исагулова Ж.А.                                             «Эмили» МО

Экология                                          Абдилдаева К.К.                                           «Эмили» МО

Эпид. мейірбике ісі                         Омарова М.С.                                               «Эмили» МО

 

 

Директордың орынбасары                                                        Сиротина А.Ю.

 

                                                                              

           Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий IІ полугодия

Группа 2 СД 3(рус)

Техническое-профессиональное образование,очная форма обучения (русское отделение)

с 02.02.20г. по 12.03.20 г.

 

Дни   неде-ли

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

9 00 – 10 35 Экология  и устойчивое развитие  с 03.02 по 02.03;
1045 – 1220 СД в эпидемиологии   с 03.02 по 02.03;
1300 – 1435 Микробиология с 03.02 по 17.02;   Физическая культура с 24.02 по 02.03;
1445 – 1620 Общая патология   с 03.02 по 24.02;
 
 

Вторник

9 00 – 10 35
Экология  и устойчивое развитие  с 04.02 по 10.03;
1045 – 1220 Основы фармакологии с 04.02 по 10.03;
1300 – 1435 Профессиональный иностранный язык с 04.02 по 10.03;
1445 – 1620
 
 

Среда

9 00 – 10 35 ОПКН  с 05.02 по 26.02;   Микробиология с 04.03 по 11.03;
1045 – 1220 Основы фармакологии с 05.02 по 11.03;
1300 – 1435 Физическая культура с 05.02 по 12.02; ОБЖД с 19.02 по 11.03;
1445 – 1620 Пропедевтика внутренних болезней  с 05.02 по 11.03;
 
 

Четверг

9 00 – 10 35 Профессиональный иностранный язык с 06.02 по 12.03;
1045 – 1220 Основы фармакологии с 06.02 по 12.03;
1300 – 1435 Общая патология   с 06.02 по 12.03;
1445 – 1620 Основы безопасности  жизнедеятельности с 06.02 по 12.03;
 
 

Пятница

9 00 – 10 35 Экология  и устойчивое развитие  с 07.02 по 28.02;
1045 – 1220 Проф. иностранный язык с 07.02 по 21.02; СД в эпидемиологии   с 28.02 по 06.03;
1300 – 1435 Физическая культура 07.02; с 28.02 по 06.03; СД в эпидемиологии   с 14.02 по 21.02;
1445 – 1620 Физическая культура с 14.02 по 21.02;
 

                   

            Предмет                                            ФИО преподавателей                            База

Проф. иностранный язык                       Джумабаева А.Ж.                                МЦ «Эмили»

Физическая культура                              Умирбеков М.К.                                  МЦ «Эмили»

Информатика                                           Боранбай Р.С.                                      МЦ «Эмили»

Основы психологии                                Таишева Б.Э.                                       МЦ «Эмили»

Общая патология                                     Букаева Г.К.                                        МЦ «Эмили»

Проп.вн.болезней                                    Искакова М.Ж.                                    МЦ «Эмили»

Основы фармакологии                           Тазабеков Б.К.                                     МЦ «Эмили»

Осн.безопасности жизнедеятельности Ибрагимова Г.Р.       .                           МЦ «Эмили»

Микробиология                                       Исагулова Ж.А.                          .        МЦ «Эмили»

Экология и устойчивое развитие           Абдилдаева К.К.                                 МЦ «Эмили»

     Сестринское дело в эпидемиологии      Омарова М.С.                                      МЦ «Эмили»

                                            

                                       Зам.директора                                            Сиротина   А.Ю.  

                                                                                                                                                          

 

Сабақ кестесі

IІ жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 3 МД 1(қазақ) тобы                                       

                                                                                                                               

Техникалық және кәсіби білім, күндізгі оқу бөлімі (қазақ тобы)

 26.01.20 ж.  12.02.20ж.

                                                                 

 

Апта күндері

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

9 00 – 10 35 Хирургиядағы мейірбике ісі  27.01- 03.02;
1045 – 1220 Терапиядағы мейірбике ісі  27.01- 10.02;
1300 – 1435 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 27.01- 10.02;
1445 – 1620 Педиатриядағы мейірбике ісі 27.01- 10.02;
 
 

Сейсенбі

9 00 – 10 35 Хирургиядағы мейірбике ісі  28.01- 11.02;
1045 – 1220 Терапиядағы мейірбике ісі  28.01- 11.02;
1300 – 1435 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 28.01- 11.02;
1445 – 1620 Педиатриядағы мейірбике ісі 28.01- 11.02;
 
 

Сәрсенбі

9 00 – 10 35 Хирургиядағы мейірбике ісі  29.01- 12.02;
1045 – 1220 Терапиядағы мейірбике ісі  29.01- 12.02;
1300 – 1435 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 29.01- 12.02;
1445 – 1620 Педиатриядағы мейірбике ісі 29.01- 12.02;
 
 

Бейсенбі

9 00 – 10 35 Хирургиядағы мейірбике ісі  30.01- 06.02;
1045 – 1220 Терапиядағы мейірбике ісі  30.01- 06.02;
1300 – 1435 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 30.01- 06.02;
1445 – 1620 Педиатриядағы мейірбике ісі 30.01- 06.02;
 
 

Жұма

9 00 – 10 35 Хирургиядағы мейірбике ісі  31.01- 07.02;
1045 – 1220 Терапиядағы мейірбике ісі  31.01;  Педиатриядағы мейірбике ісі 07.02;
1300 – 1435 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 31.01- 07.02;
1445 – 1620
 

 

                  Пәндер                                               Оқытушының аты,жөні                         Базасы

 

Педиатриядағы м/ісі                                  Уалиева М.Ш.                                          «Эмили» МО

Терапиядағы м/ісі                                      Жаншакимова А.А.                                «Эмили» МО

Хирургиядағы м/ісі                                    Мемишев Т.З.                                         «Эмили» МО

         Акуш.  және гинекологиядағы м/ісі          Ибрагимова Г.Р.                                      «Эмили» МО

 

Директордың орынбасары                                           Сиротина А.Ю.                                                                                                                                                                 

      

Р А С П И С А Н И Е

Теоретических занятий IІ полугодия

Группа 3 МД 2 (рус)

Техническое-профессиональное образование, очная форма обучения (русское отделение)

с 26.01.20 г. по  12.02.20г.

                                                                                                                                 

 

Дни   неде-ли

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

9 00 – 10 35 Сестринское дело в терапии с 27.01 по 10.02;
1045 – 1220 СД в педиатрии – 27.01; СД в акушерстве и гинекологии  с 03.02 по 10.02;
1300 – 1435 СД в акушерстве и гинекологии – 27.01; СД в педиатрии   с 03.02 по 10.02;
1445 – 1620 Сестринское дело в хирургии   с 27.01 по 10.02;
 
 

Вторник

9 00 – 10 35 Сестринское дело в терапии с 28.01 по 11.02;
1045 – 1220 СД в педиатрии – 28.01; СД в акушерстве и гинекологии  с 04.02 по 11.02;
1300 – 1435 СД в акушерстве и гинекологии – 28.01; СД в педиатрии   с 04.02 по 11.02;
1445 – 1620 Сестринское дело в хирургии   с 28.01 по 11.02;
 
 

Среда

9 00 – 10 35 Сестринское дело в терапии с 29.01 по 12.02;
1045 – 1220 СД в педиатрии – 29.01; СД в акушерстве и гинекологии  с 05.02 по 12.02;
1300 – 1435 СД в акушерстве и гинекологии – 29.01; СД в педиатрии   с 05.02 по 12.02;
1445 – 1620 Сестринское дело в хирургии   с 29.01 по 12.02;
 
 

Четверг

9 00 – 10 35 Сестринское дело в терапии с 30.01 по 06.02;
1045 – 1220 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии  с 30.01 по 06.02;
1300 – 1435 Сестринское дело в педиатрии    30.01;
1445 – 1620 Сестринское дело в хирургии    30.01;
 
 

Пятница

9 00 – 10 35 Сестринское дело в терапии – 31.01;
1045 – 1220 Сестринское дело в акушерстве и гинекологии  с 31.01 по 07.02;
1300 – 1435 Сестринское дело в педиатрии   с 31.01 по 07.02;
1445 – 1620 Сестринское дело в хирургии   с 31.01 по 07.02;
 

             Предмет                                                ФИО преподавателей                            База

 

СД в педиатрии                                            Омарова М.С.                                МЦ «Эмили»

СД в хирургии                                              Кундакбаева А.Б.                          МЦ «Эмили»

         СД в акушерстве и гинекологии                 Ибрагимова Г.Р.                           МЦ «Эмили»

СД в терапии                                                    Жаншакимова А.А.                        МЦ «Эмили»

                            

                                    Зам.директора                                                 Сиротина А.Ю.