4 курс

Расписание теоретических занятий I полугодия / I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 

Техникалық және кәсіби білім,кешкі оқу бөлімі

4 МВ 1 (қазақ) тобы

01.09.18 ж. – 25.09.18 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі 03.09 – 24.09;
   
1830 – 2000 Хирургиядағы мейірбике ісі  03.09 – 24.09;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі 04.09 – 25.09;
   
1830 – 2000 Акушерия ж\е гинекологиядағы мейірбике ісі 04.09 – 25.09;
   
 

Сәрсенбі

17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі – 05.09;
   
1830 – 2000 Хирургиядағы мейірбике ісі  – 05.09;
   
 

Бейсенбі

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі – 06.09;  Хирургиядағы мейірбике ісі  13.09 – 20.09;
   
1830 – 2000 Акушерия ж\е гинекологиядағы мейірбике ісі 06.09 – 20.09;
   

 

4 МВ 2 (қазақ) тобы

01.09.18 ж. – 25.09.18 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия ж\е гинекологиядағы мейірбике ісі 03.09 – 24.09;
   
1830 – 2000 Хирургиядағы мейірбике ісі  03.09 – 24.09;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі 04.09 – 25.09;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 04.09 – 25.09;
   
 

Сәрсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия ж\е гинекологиядағы мейірбике ісі 05.09 – 19.09;
   
1830 – 2000 Хирургиядағы мейірбике ісі  05.09 – 26.09;
   
 

Бейсенбі

17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі – 06.09;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі – 06.09;
   

 

Группа 4 МВ 3 (русское отделение )

 01.09.18 г. по 25.09.18 г.

 

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 СД в хирургии с 03.09 по 24.09;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии  с 03.09 по 24.09;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 СД в педиатрии с 04.09 по 25.09;
   
1830 – 2000 СД в терапии с 04.09 по 25.09;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 СД в хирургии с 05.09 по 26.09;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии  с 05.09 по 26.09;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 СД в педиатрии – 06.09;
   
1830 – 2000 СД в терапии – 06.09;