4 курс

Расписание теоретических занятий I полугодия / I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 

Техникалық және кәсіби білім,кешкі оқу бөлімі

4 МВ 1 (қазақ) тобы

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 Дүйсенбі 17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  14.01 – 21.01;
   
1830 – 2000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 14.01 -21.01;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Терапиядағы мейірбике ісі  -15.01;
  Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі -22.01;
18302000 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі -15.01;
   
 

Сәрсенбі

17 00 – 18 25 Педиатриядағы мейірбике ісі 16.01- 23.01;
   
1830 – 2000 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 16.01-23.01;
   
 

Бейсенбі

17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   
Жума 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   

            

 4 МВ 2 (қазақ)

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 Дүйсенбі 17 00 – 18 25 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі 14.01 -21.01;
   
1830 – 2000 Терапиядағы мейірбике ісі  14.01 -21.01;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Хирургия және реанимациядағы мейірбике ісі -15.01;
   
18302000 Терапиядағы мейірбике ісі  -15.01;
  Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі -22.01;
 

Сәрсенбі

17 00 – 18 25 Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі 16.01 – 23.01;
   
1830 – 2000 Педиатриядағы мейірбике ісі 16.01 -23.01;
   
 

Бейсенбі

17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   
Жума 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   

 

Группа 4 МВ 3  (рус)

       с   12. 01.19 г. по  24.01.19 г.

Дни   недели  

Часы

                                      

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25 СД в хирургии и реанимации с 14.01 по 21.01;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии с 14.01 по 21.01;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 СД в хирургии и реанимации -15.01;    СД в терапии -22.01;
   
1830 – 2000 СД в акушерстве и гинекологии -15.01;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 СД в терапии с 16.01 по 23.01;
   
1830 – 2000 СД в педиатрии с 16.01 по 23.01;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000  
   
Пятница 17 00 – 18 25  
   
1830 – 2000