2 курс

Расписание теоретических занятий I полугодия / I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 

Техникалық және кәсіби білім,кешкі оқу бөлімі

 

2 МВ 1 (қазақ) тобы

01.09.18 ж. –  18.10.18 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Ішкі аурулар пропедевтикасы 03.09 – 01.10;  Информатика 08.10 – 15.10;
 
1830 – 2000 Экология және тұрақты даму 03.09 – 15.10;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Тіршілік қауіпсіздік ережелері 04.09 – 18.09;
  Денсаулықты сақтау және аурудың алдын-алу 25.09 – 16.10;
1830 – 2000 Экология және тұрақты даму 04.09 – 16.10;
 
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Денсаулықты сақтау және аурудың алдын-алу- 05.09;
  Эпидемиологиядағы мейірбике ісі 12.09- 03.10;  Валеология- 10.10;

Жалпы патология- 17.10;

1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 05.09 – 17.10;
 
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар 06.09 – 27.09;
  Жалпы патология 04.10 – 18.10;
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 06.09 – 04.10;  Информатика 11.10 – 18.10;
 
Жұма 17 00 – 18 25 Жалпы гигиена 07.09 – 12.10;
 
1830 – 2000 Экология және тұрақты даму 07.09 – 12.10;
 
Сенбі 17 00 – 18 25 Валеология 08.09 – 13.10
 
1830 – 2000 Микробиология 08.09 – 06.10;
 

2 МВ 2 (қазақ) тобы

01.09.18 ж. –  18.10.18 ж.

 

Апта күндері

 

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Экология және тұрақты даму 03.09 – 15.10;
 
1830 – 2000 Жалпы гигиена 03.09 – 01.10;    Информатика 08.10 – 15.10;
 
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Экология және тұрақты даму 04.09 – 16.10;
 
1830 – 2000 Денсаулықты сақтау және аурудың алдын-алу 04.09 – 02.10;
  Жалпы патология 09.10 – 16.10;
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 05.09 – 17.10;
 
1830 – 2000 Эпидемиологиядағы мейірбике ісі 05.09 – 26.09;
  Микробиология 03.10 – 17.10;
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 06.09 – 04.10;   Микробиология 11.10 – 18.10;
 
1830 – 2000 Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар 06.09 – 27.09;
  Жалпы патология 04.10 – 11.10;   Жалпы гигиена -18.10;
Жұма 17 00 – 18 25 Экология және тұрақты даму 07.09 – 12.10;
 
1830 – 2000 Ішкі аурулар пропедевтикасы 07.09 – 05.10;    Валеология – 12.10;
 
Сенбі 17 00 – 18 25 Тіршілік қауіпсіздік ережелері 08.09 – 22.09;   Информатика 29.09 – 06.10;
 
1830 – 2000 Валеология 08.09 – 13.10;
 

Группа 2 МВ 3 (рус)

с 01.09.18 г. по 18.10.18 г.

 

Дни   недели

 

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

17 00 – 18 25 Экология и устойчивое развитие с 03.09 по 15.10;
 
1830 – 2000 Профессиональный иностранный язык с 03.09 по 01.10;
  Общая патология с 08.10 по 15.10;
 

Вторник

17 00 – 18 25 Экология и устойчивое развитие с 04.09 по 16.10;
 
1830 – 2000 Профессиональный иностранный язык с 04.09 по 16.10;
 
 

Среда

17 00 – 18 25 Общая гигиена с 05.09 по 03.10;  СД в эпидемиологии с 10.10 по 17.10;
 
1830 – 2000 Пропедевтика внутренних болезней с 05.09 по 05.10;  Информатика – 10.10;
Общая патология – 17.10;
 

Четверг

17 00 – 18 25 Основы психологии и коммуникативные навыки с 06.09 по 27.09;
  СД в эпидемиологии с 04.10 по 11.10;   Общая патология – 18.10;
1830 – 2000 Валеология с 06.09 по 18.10;
 
Пятница 17 00 – 18 25 Экология и устойчивое развитие с 07.09 по 12.10;
 
1830 – 2000 Общая гигиена – 07.09;    Микробиология с 14.09 по 12.10;
 
Суббота 17 00 – 18 25 Укрепление здоровья и профилактика заболеваний с 08.09 по 06.10;
 
1830 – 2000 Основы безопасности жизнедеятельности с 08.09 по 22.09;
  Информатика с 29.09 по 13.10;