2 курс

Расписание теоретических занятий I полугодия / I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 

Техникалық және кәсіби білім,кешкі оқу бөлімі

 

 2 МВ 1 (қазақ)

  1. 02.19 ж. – 07.03.19 ж.
Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Экология және тұрақты даму 04.02 -04.03;
   
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 04.02 -04.03;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Экология және тұрақты даму 05.02 -26.02;  Жалпы патология -05.03;
   
1830 – 2000 Фармакология негіздері  05.02- 05.03;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Жалпы патология 06.02 -06.03;
   
1830 – 2000 Фармакология негіздері  06.02 -06.03;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі 07.02 -07.03;
   
1830 – 2000 Микробиология 07.02- 28.02;  Тіршілік қауіпсіздік ережелері -07.03;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Эпидемиология және жұқпалы аурулардағы мейірбике ісі -08.02;
  Жалпы патология -15.02;
1830 – 2000 Кәсіби шет тілі 08.02 – 01.03;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Ішкі аурулар пропедевтикасы  02.02 – 02.03;
   
1830 – 2000 Тіршілік қауіпсіздік ережелері 02.02 – 02.03;
   

 

2 МВ 2 (қазақ)

  1. 02.19 ж. – 07.03.19 ж.
Апта күндері Сағаты  Пәндер, күні
 

Дүйсенбі

17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 04.02 -04.03;
   
1830 – 2000 Экология және тұрақты даму 04.02 -04.03;
   
 

Сейсенбі

17 00 – 18 25 Фармакология негіздері 05.02 -05.03;
   
1830 – 2000 Экология және тұрақты даму 05.02 -26.02;  Жалпы патология -05.03;
   
 

Сәрсенбі

 

 

17 00 – 18 25 Фармакология негіздері 06.02 -06.03;
   
1830 – 2000 Жалпы патология 06.02 -06.03;
   
Бейсенбі 17 00 – 18 25 Микробиология 07.02 -28.02;  Тіршілік қауіпсіздік ережелері -07.03;
   
1830 – 2000 Эпидемиологиядағы мейірбике ісі 07.02 -07.03;
   
Жұма 17 00 – 18 25 Кәсіби шет тілі 08.02 – 01.03;
   
1830 – 2000 Эпидемиологиядағы мейірбике ісі -08.02;  Жалпы патология -15.02;
   
Сенбі 17 00 – 18 25 Тіршілік қауіпсіздік ережелері 02.02 – 02.03;
   
1830 – 2000 Ішкі аурулар пропедевтикасы 02.02 – 02.03;
   

 

Группа 2 МВ 3  (рус)

        с   02. 02.18г. по  07.03.18 г.

Дни   недели  Часы                                       

                                        Предмет,   Дата

 Понедельник 17 00 – 18 25 СД в эпидемиологии с 04.02 по 04.03;
   
1830 – 2000 Основы фармакологии с 04.02 по 04.03;
   
 

Вторник

17 00 – 18 25 Общая патология с 05.02 по 26.02;  СД в эпидемиологии – 05.03;
   
1830 – 2000 Экология и устойчивое развитие с 05.02 по 05.03;
   
 

Среда

17 00 – 18 25 Пропедевтика внутренних болезней с 06.02 по 06.03;
   
1830 – 2000 Профессиональный иностранный язык с 06.02 по 06.03;
   
 

Четверг

17 00 – 18 25 Общая патология с 07.02 по 21.02;
  Основы безопасности жизнедеятельности -28.02;
1830 – 2000 Основы фармакологии с 07.02 по 07.03;
   
Пятница 17 00 – 18 25 Микробиология с 08.02 по 01.03;
   
1830 – 2000 Экология и устойчивое развитие с 08.02 по 01.03;
Суббота 17 00 – 18 25 Профессиональный иностранный язык с 02.02 по 23.02;
   
1830 – 2000 Основы безопасности жизнедеятельности с 02.02 по 02.03;