2 курс

Расписание теоретических занятий I полугодия / I жарты жылдықтағы теориялық сабақтар

 

Техникалық және кәсіби білім,күндізгі оқу бөлімі

2 МД 1 (қазақ) тобы

02.02.19 ж. – 14.03.19 ж.                                                                                                                                     

 Апта күндері Сағаты  

Пәндер, күні

 

 

Дүйсенбі

9 00 – 10 35 Жалпы патология  04.02 – 11.03;
1045 – 1220 Фармакология негіздері 04.02 – 11.03;
1300 – 1435 Ішкі аурулар пропедевтикасы – 04.02 – 11.03;
1445 – 1620 Кәсіби шет тілі 04.02 – 04.03;
   
 

Сейсенбі

9 00 – 10 35 Фармакология негіздері 05.02 – 12.03;
1045 – 1220 Кәсіби шет тілі 05.02 – 12.03;
1300 – 1435 Экология және тұрақты даму  05.02 – 12.03;
1445 – 1620 Микробиология  05.02 – 05.03;
   
 

Сәрсенбі

9 00 – 10 35 Фармакология негіздері  06.02 – 13.03;
1045 – 1220 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 06.02 – 13.03;
1300 – 1435 Эпидемиологиядағы мейірбике ісі  06.02 – 13.03;
1445 – 1620 Дене шынықтыру 06.02 – 13.03;
   
 

Бейсенбі

9 00 – 10 35 Жалпы патология  07.02 – 14.03;
1045 – 1220 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 07.02 –28.02; Эпид. мейірбике ісі  07.03 – 14.03;
1300 – 1435 Экология және тұрақты даму  07.02 – 14.03;
1445 – 1620  
   
 

Жұма

9 00 – 10 35 Кәсіби шет тілі 08.02 – 01.03;
1045 – 1220 Психология негіздері және коммуникативті дағдылар 08.02 – 01.03;
1300 – 1435 Экология және тұрақты даму  08.02 – 22.02;  Эпид. мейірбике ісі  – 01.03;
1445 – 1620 Дене шынықтыру 08.02 – 01.03;
   

 

Группа 2 МД 2 (рус)

Техническое-профессиональное образование,очная форма обучения (русское отделение)

с 02.02.19 г. по 14.03.19 г.

 Дни   недели Часы  

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

9 00 – 10 35 Пропедевтика внутренних болезней  с 04.02 по 11.03;
1045 – 1220 Общая патология   с 04.02 по 11.03;
1300 – 1435 Основы фармакологии с 04.02 по 11.03;
1445 – 1620 Экология  и устойчивое развитие  с 04.02 по 18.02;   Микробиология с 25.02 по 11.03;
   
 

Вторник

9 00 – 10 35 Профессиональный иностранный язык с 05.02 по 12.03;
1045 – 1220 СД в эпидемиологии   с 05.02 по 12.03;
1300 – 1435 Экология  и устойчивое развитие  с 05.02 по 12.03;
1445 – 1620 Физическая культура с 05.02 по 12.03;
   
 

Среда

9 00 – 10 35 СД в эпидемиологии   с 06.02 по 20.02;
1045 – 1220 Основы безопасности     жизнедеятельности с 06.02 по 13.03;
1300 – 1435 Экология  и устойчивое развитие  с 06.02 по 13.03;
1445 – 1620 Основы фармакологии с 06.02 -13.03;
   
 

Четверг

9 00 – 10 35 Профессиональный иностранный язык с 07.02 по 21.02; ОБЖД – 28.02;
1045 – 1220 Общая патология   с 07.02 по 28.02; Проф. иностранный язык с 07.03 по 14.03;
1300 – 1435 ОПКН  с 07.02 по 28.02;  Микробиология с 07.3 по 14.03;
1445 – 1620 Основы фармакологии с 07.02 по 14.03;
   
 

Пятница

9 00 – 10 35 Физическая культура с 08.02 по 01.03;
1045 – 1220 Профессиональный иностранный язык с 08.02 по 01.03;
1300 – 1435 ОБЖД с 08.02 по 22.02;
1445 – 1620  
   

                   

Группа 2 МД 3 (рус)

Техническое-профессиональное образование,очная форма обучения (русское отделение)

с 02.02.19г. по 14.03.19 г.

 Дни   недели Часы  

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

9 00 – 10 35 Основы фармакологии с 04.02 по 11.03;
1045 – 1220 СД в эпидемиологии   с 04.02 по 11.03;
1300 – 1435 Общая патология        с 04.02 по 11.03;
1445 – 1620 Пропедевтика внутренних болезней  с 04.02 по 11.03;
   
 

Вторник

9 00 – 10 35 Физическая культура с 05.02 по 12.03;
1045 – 1220 Основы безопасности     жизнедеятельности с 05.02 по 12.03;
1300 – 1435 Основы фармакологии с 05.02 – 12.03;
1445 – 1620 Экология  и устойчивое развитие  с 05.02 по 05.03; Проф.ин.язык – 12.03;
   
 

Среда

9 00 – 10 35 Физическая культура с 06.02 по 27.02;
1045 – 1220 Экология  и устойчивое развитие  с 06.02 по 13.03;
1300 – 1435  Основы фармакологии с 06.02 -13.03;
1445 – 1620 Профессиональный иностранный язык с 06.02 по 13.03;
   
 

Четверг

9 00 – 10 35 Микробиология с 07.02 по 14.03;
1045 – 1220 Проф. иностранный язык с 07.02 по 14.03;
1300 – 1435 Общая патология   с 07.02 по 21.02;
1445 – 1620 Профессиональный иностранный язык с 07.02 по 28.02;
   
 

Пятница

9 00 – 10 35 Основы безопасности  жизнедеятельности с 08.02 по 01.03;
1045 – 1220 Экология  и устойчивое развитие  с 06.02 по 22.02;
1300 – 1435 СД в эпидемиологии   с 08.02 по 01.03;
1445 – 1620 ОПКН с 08.02 по 01.03;