1 курс

Сабақ кестесі

I жарты жылдықтағы факультативті сабақтар

 1 МД 2 (қазақ) тобы

Техникалық және кәсіби білім, күндізгі оқу бөлімі (қазақ тобы)

 

   01.09.18 ж.  28.11.18 ж                                                                                       

 

 

Апта күндері

Сағаты

 

Пәндер, күні

 

Дүйсенбі

9 00 – 10 35  
1045 – 1220
1300 – 1435  
1445 – 1620  
1640 – 1815
 

Сейсенбі

9 00 – 10 35
1045 – 1220  
1300 – 1435  
1445 – 1620  
1640 – 1815
Өзін-өзі тану  – 11/09 –  27/11;
 

Сәрсенбі

9 00 – 10 35  
1045 – 1220  
1300 – 1435
1445 – 1620
1640 – 1815
 

Бейсенбі

9 00 – 10 35  
1045 – 1220  
1300 – 1435  
1445 – 1620  
1640 – 1815
Өзін-өзі тану  – 13/09 – 25/10;
 

Жұма

9 00 – 10 35  
1045 – 1220  
1300 – 1435  
1445 – 1620
1640 – 1815  

 

  Пәндер                                      Оқытушының аты,жөні                            Базасы

           

 Өзін-өзі тану                                  Сугурбаева Л.К.                                                  ҚКА № 7

   

                                                                                                                                                                                                                                                  

Р А С П И С А Н И Е

Факультативных занятий I полугодия

Группа 1 МД 3 (рус)

Техническое и профессиональное образование, очная форма обучения (русское отделение) 

с 01.09.18 г. по 28.11.18 г.

 

Дни   недели

Часы

 

Предмет,   Дата

 

 

Понедельник

9 00 – 10 35  
1045 – 1220
1300 – 1435  
1445 – 1620  
1640 – 1815  
 

Вторник

9 00 – 10 35
1045 – 1220  
1300 – 1435  
1445 – 1620  
1640 – 1815  
 

Среда

9 00 – 10 35  
1045 – 1220  
1300 – 1435  
1445 – 1620
1640 – 1815 Самопознание   с 07/11 по 28/11;
 

Четверг

9 00 – 10 35  
1045 – 1220  
1300 – 1435  
1445 – 1620  
1640 – 1815 Самопознание   с 01/11 по 22/11;
 

Пятница

9 00 – 10 35  
1045 – 1220  
1300 – 1435  
1445 – 1620  
1640 – 1815 Самопознание   с 07/09 по 16/11;

 Предмет                                                Ф.И.О.преподавателя                                             База

 Самопознание                                          Сугурбаева Л.К.                                          ГКБ №7